Medlemskap

NML er en aktiv bransjeorganisasjon med engasjerte medlemmer gjennom mere enn 100 år. Historien forplikter, samtidig som den gir fremtidsrettede aktiviteter til beste for murerfaget. Medlemmene kan påvirke utviklingen i faget.

Medlemmene er inndelt i tre grupper:

Bedriftsmedlemmer

Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i murerfaget og som oppfyller følgende krav til kompetanse:

 
Gyldig mesterbrev i murerfaget og bygger som utgangspunkt på at firmaet er registrert i Brønnøysund og med virksomhet innen murerfagets disipliner.
 
Bedriftsmedlemmer skal også stå tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og NHO.
 
Styret i NML har i dag 11 lokalforeninger og medlemskap i NML forutsettes å gå gjennom opptak i lokalforeningen.
 
Der hvor det ikke finnes lokalforeninger, står den enkelte bedrift som direkte medlem i NML.
 
For å bli medlem kan du kontakte din lokalforening eller Norske Murmestres Landsforening.
 
 En oversikt over de enkelte lokalforeningene finner du her
 
Søknadspapirer for NML medlemskap finner du her
 
Søknadspapirer for NHO medlemskap finner du her

Personlig medlemskap

Søkeren blir personlig medlem dersom han er ansatt i en medlemsbedrift.

Seniormedlemskap

Passivt medlemskap kan oppnås av et medlem som ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse. Vedkommende kan ikke innvelges i styret.

Ingen av oss er så sterke som alle oss

Medlemskap i Norske Murmestres Landsforening gir automatisk medlemskap i Byggenæringens landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

Les: Ni gode grunner for å bli medlem

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Jan Gunnar Madsen
  • Administrerende direktør

Vi jobber hver dag for å fremme næringens interesser, både økonomisk og politisk.

Administrerende direktør i NML, Jan Gunnar Madsen