Om Norske Murmestres Landsforening

Norske Murmestres Landsforening (NML) er en landsforening for murmestre, stiftet i 1906. Organisasjonens formål er å fremme kollegialt samarbeid, verne om medlemmenes sosiale og økonomiske interesser, ordne forholdet til arbeiderne og deres organisasjoner. Som bransjeforening søker NML alene eller gjennom BNL å fremme næringens interesser i næringspolitiske spørsmål.

NML har ca. 193 medlemsbedrifter med 1.900 ansatte. I tillegg 80 personlige medlemmer, samt 74 senior medlemmer.

Norske Murmestres Landsforening utfører rådgivningsvirksomhet på det faglige, økonomiske og juridiske området.

Hva jobber vi med?

Norske Murmestres Landsforening står sentralt når viktige saker innen byggebransjen og håndverksfagene skal finne sin løsning. Vi finner det naturlig at vårt fag befinner seg i fremste linje. Gjennom offensiv og målrettet virksomhet er det lettere å styre utviklingen dit faget ønsker.
 
Som medlem av Norske Murmestres Landsforening kan du flytte mye ansvar og uløste problemer over på en felles organisasjon. Ofte er det de samme spørsmål som går igjen i bedriftene. Det betyr at du kan høste av andres erfaringer.

Det er Norske Murmestres Landsforenings oppgave å være på høyde med, og helst foran utviklingen i byggebransjen og samfunnet forøvrig. Bred kontakt og samarbeide gjennom årtier med andre organisasjoner og nøkkelpersoner gir innflytelse, bakgrunn og tyngde når beslutninger skal fattes, og strategier settes ut i livet.

Utgivelser

Bladet Murmesteren  utkommer 6 ganger i året og utgis av Norske Murmestres Landsforening ved Servicekontoret. Les mer her.

Tilsluttet NHO og BNL

Norske Murmestres Landsforening er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1.1.1998 gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL). BNL er en paraplyorganisasjon for 14 selvstendige bransjeforeninger og et bransjesekretariat i byggenæringen.

Bedriftene er medlemmer i en av bransjeorganisasjonene og BNL representerer byggenæringen overfor NHO.

Oversikt over de 13 bransjene og fellesgruppen i BNL med lenke til deres nettsider:

Til sammen 4000 bedrifter med ca. 70.000 ansatte.

Jubileum

Norske Murmestres Landsforening med tilsluttede lokalforeninger er siden 1906 bygget opp av murmestrene selv til en livskraftig og slagkraftig organisasjon.

Foreningen hadde 110 års jubileum den 17. desember 2016.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Jan Gunnar Madsen
  • Administrerende direktør
  • Øyvind Buset
  • Fagkonsulent