Hva koster medlemskap?

Medlemskontingenten til NML koster kr. 2.800,-

 I tillegg betaler medlemmer av lokalforeninger til disse hvor disse finnes. Kontingenten varierer fra forening til forening.

Serviceavgift til NML er for år 2016 minimum kr. 4.200,- for en omsetning inntil kr. 2 mill. (eks. mva) stigende til maksimum kr. 35.400,- ved en omsetning på kr. 30 mill. (eks. mva)

Serviceavgiften beregnes etter et trappetrinnsprinsipp med forskjellig sats i forhold til hvor i omsetningsintervallet du befinner deg, opp til omsetning på kr 30 000 000,-

Omsetning utover kr 30 millioner beregnes det ikke omsetningsavgift av, se nedenstående matrise:

Omsetning                      0 -2    millioner    Minsteavgift

4 200

 

Omsetning                      2 -4    millioner    2.4   0/00

4 800

 

Omsetning                      4 -6    millioner    1,8   0/00

3 600

 

Omsetning                      6 -10  millioner    1,2   0/00

4 800

 

Omsetning                    10 -30  millioner    0,9   0/00

18 000

 

Maks avgift = kr 35.400 eks. mva

Medlemskap i NML forutsetter gjensidig medlemskap i Byggenæringens Landsforening (BNL). Medlemskontingenten i BNL er inkludert i NML-kontigenten.

Medlemskap i NML forutsetter gjensidig medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for bedrifter som har ansatte utover lærling.

Informasjon om kontingenten til NHO finner du her
 

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent. Se fradragsreglene hos skatteetaten.no