Hva koster medlemskap?

Serviceavgift for 2022, 2023 og 2024, fra og med 1. januar 2022:

 

Serviceavgift nye satser + 20 %

 

Omsetning

Serviceavg.

Serviceavg. i intervallet

Akkumulert serviceavg.

2 000 000

       4 200,00

 4 200

 4 200

4 000 000

0,288 %

5 760

9 960

6 000 000

0,216 %

4 320

14 280

10 000 000

0,144 %

5 760

20 040

30 000 000

0,108 %

21 600

41 640

60 000 000

0,050 %

15 000

56 640

90 000 000

0,030 %

9 000

65 640

 

 

Til sammenligning er gjeldende satser i henhold til nedenstående:

 

Nåværende satser

 

 

Omsetning

Serviceavgift

Serviceavg. i intervallet

Akkumulert serviceavg.

2 000 000

          4 200,00

 4 200

 4 200

4 000 000

0,24 %

4 800

9 000

6 000 000

0,18 %

3 600

12 600

10 000 000

0,12 %

4 800

17 400

30 000 000

0,09 %

18 000

35 400

 

Uendret serviceavgift for personlige medlemmer, kr. 500,- pr. år med tillegg av mva.

 

Minimum serviceavgift for bedrifter med omsetning inntil kr. 2 millioner er kr 4 200,- pr år med tillegg av mva. og beholdes uendret.

Etter foreslått endring vil serviceavgiften for bedrifter med omsetning opptil 2 millioner og maksimalt kr. 90 millioner bli stigende fra kr. 4 200,- til maksimalt kr. 65.640,- pr. år med tillegg av merverdiavgift.                                                                               

 

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent. Se fradragsreglene hos skatteetaten.no