Medlemsskap som konkurransefortrinn

Folk flest blir mer og mer bevisste på hvor viktig det er å bruke seriøse håndverksbedrifter. At bedriften er organisert gir trygghet for kunden. Vi har også gjort det enkelt for kunder å finne medlemsbedriftene.

Medlemmer oppfordres til å aktivt benytte NMLs logo i markedsføring av egen bedrift for å synliggjøre sin organisasjonstilhørighet. For å bedre bransjens renommè legger NML stor vekt på at medlemmene og bransjen skal bli oppfattet positivt og med respekt.

NML bidrar til å markedsføre medlemsbedriftene og bransjen ved blant annet:

  • Medlemssøk og informasjon på NMLs hjemmesider
  • Omtale og uttalelser i media
  • Kontakt med myndigheter
  • Deltakelse på messer
  • Diverse annonsering
  • Lokale aktiviteter