Hjelp når du trenger det

Du får landets sterkeste og uavhengige fagavdeling på laget. Vi gir verdifulle råd og veiledning når du vil utfordre deg selv eller står fast. Vi tilbyr nyttige kurs og varsler deg om viktige endringer i lover og forskrifter.

Spørsmål vi kan hjelpe deg med er for eksempel:
• Plan- og bygningsloven.
• Byggesaksforskriften (SAK) med veiledning
• Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning
• Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften
• Standarder og bruken av disse i byggeprosessen, herunder toleranser
• Kvalitetssikring i bedriftene, herunder HMS
• Byggforskserien
• Kalkulasjon
• Teknisk bistand


Når det gjelder lover, forskrifter, standarder m.m er skillene ofte utydelige mellom fag og jus. Kombinasjonen av faglig og juridisk rådgivning er av NMLs styrke.