Ny Doffin kommer til høsten

Er du leverandør til offentlige virksomheter, eller har et ønske om å bli det? Til høsten kommer en ny og forbedret utgave av den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser - Doffin.

Bakgrunnen er en EU-forordning som fra 25. oktober 2023 pålegger nye formater for kunngjøringer – eForms.

Doffin vil få et bedre og mer brukervennlig søk, og gi en forbedret brukeropplevelse. Som leverandør betyr dette at du enklere og raskere skal finne interessante konkurranser og kunngjøringer fra offentlig sektor. DFØ hadde den 23. juni et webinar om hvilke endringer nye kunngjøringsskjemaer og ny Doffin vil innebære for oppdragsgivere og leverandører.

DFØ har lagt ved skjermbilder fra prototypen til ny Doffin og en presentasjon som viser endringene fra dagens Doffin. Merk at prototypen er under utvikling og ikke en endelig utgave av Doffin. DFØ ønsker tilbakemelding fra leverandørene, så har du spørsmål om ny Doffin eller innspill til prototypen send dette på e-post til .

  1. oktober har EU bestemt at nye formater skal brukes. Da er det best om bedriftene kan noe om dette før den tid.

NHO vil arrangere kurs om NYE Doffin før den tid.