Vi følger med for deg

Som bedriftsleder og håndverker er det mye å forholde seg til med stadige endringer i blant annet lovverk, forskrifter og standarder. Vi hjelper medlemmene til raskt å fange opp viktig informasjon og endringer ved at vi følger med på hva som skjer på alle områder som er viktig for medlemsbedriftene, og kan raskt formidle dette via våre informasjonskanaler.

Medlemsnett

Alle medlemmer får tilgang til NMLs lukkede medlemssider på nett. På Medlemsnettet finner du blant annet:

  • Nyheter og faglig informasjon
  • Informasjon om regelverk og veiledninger
  • Medlemstilbud og innkjøpsavtaler
  • Tilbud om kurs og arrangementer
  • Tilgang til E-blankettløsning for standardkontrakter


Nyhetsbrev 

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev som inneholder faglig informasjon, varsel om regelendringer, medlemsavtaler, og mere. 

 

Fagbladet Murmesteren

Murmesteren er et fagtidsskrift som alle interesserte kan abonnere på, men for medlemmer er abonnementet inkludert i medlemskontingenten. I Murmesteren får du bransjerelaterte nyheter og praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter.

Bladet har 10 utgave i året og kommer i tillegg i nettutgave på  www.bladet-murmesteren.no  Her publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave, samt nyheter laget spesielt for nettutgaven.