Nettverk og faglig tilhørighet

Medlemskapet gir deg et unikt støtteapparat og nettverk, både lokalt og landsdekkende.

Medlemmene står tilknyttet en lokalforening som blant annet arrangerer medlemsmøter hvor man diskuterer lokale utfordringer, får faglig påfyll og utveksler erfaringer. NMLs administrasjon samarbeider nært med sine lokalforeninger, og deltar ofte på medlemsmøter og holder foredrag om ulike faglige og aktuelle tema.


NML har et aktivt samarbeid med vår paraplyorganisasjon Byggenæringens Landsforening - BNL og Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, i arbeidet for å sikre gode rammebetingelser i byggenæringen og næringslivet for øvrig.


I tillegg til det overordnede politiske arbeid som skjer i BNL og NHO, vil det for din bedrift også være direkte medlemsfordeler å hente ut hos disse. Både BNL og NHO har for eksempel arbeidsgiveravdeling med dyktige advokater som kan gi deg bistand og juridisk hjelp i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, omorganisering og oppsigelser.