Mer igjen på bunnlinja

Som bedriftsleder er du selvsagt opptatt av hva du til slutt sitter igjen med av kroner og øre på bunnlinja. Gjennom NML har du tilbud om en rekke medlemsfordeler og medlemsrabatter.

NML har, alene eller i samarbeid med andre bransjeforeninger, forhandlet fram gunstige avtaler for medlemmene.

Disse er gjort tilgjengelig på portalen Fordelstorget. Avtalene gjelder blant annet:

 • Drivstoff
 • Byggforskserien
 • Vare- og personbil
 • E-blankettløsning mot Standard Norge med gratis standardkontrakter
 • Elektronisk timeregistrering og anleggsterminal fra ProResult AS
 • Mobiltelefoni
 • Inkassotjeneste
 • Hjemmesider/webdesign
 • Kredittinformasjon
  Egne produkter:
 •  

....med mer