Gode råd fra advokatene er gratis

Hvilken standardkontrakt er riktig å bruke for ditt prosjekt? Ring og spør om det du lurer på innen juss, - gode råd er inkludert i medlemskapet. Våre advokater er spesialister på lover, avtaler og rettspraksis innen bygg og anlegg og kan følge deg helt inn i rettssalen om det behøves.

Spørsmål vi kan hjelpe deg med er for eksempel:

  • Hvilken kontrakt som skal brukes
  • Hvordan lov- og kontraktsbestemmelser skal forstås
  • Hvilke rettigheter og plikter du eller byggherren har

Slike spørsmål besvares uten at det koster noe ekstra utover medlemsavgiften. Dersom et medlem ønsker juridisk bistand i forbindelse med en aktuell tvistesak er de 4 første timene gratis. Deretter faktureres det pr. forbrukte time. Det kan ytes juridisk bistand til medlemsbedrifter i tvistesaker innen følgende rettsområder:

  • Entrepriserett
  • Håndverkertjenesteloven
  • Bustadoppføringslova
  • Avhendingslova
  • Forbrukerkjøpsloven vedr. salg av byggesett
  • Anbudsrett og forhandlede konkurranser, inkl. regelverket for offentlige anskaffelser