Bredt kurstilbud

NML tilbyr medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene, etter- og videreutdanning gjennom aktuelle kurs til gunstige medlemspriser.

Kursvirksomheten tilbys i samarbeid med Byggmesterskolen.

Sammen med Byggmesterforbundet har vi bemannet administrasjonen med personell som kjenner medlemmenes hverdag og utfordringer. I tillegg overvåker vi endringer og revideringer av kontrakter, lover og forskrifter slik at vi til enhver tid formidler oppdatert materiale. Dette blir stadig viktigere i en bransje med strengere og strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon.

Noen av kursene vi kan tilby er:

  • Byggeplasslederstudiet
  • Våtromskurs - Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)
  • Etterutdanning for murere
  • HMS-kurs
  • Fuktmekanikk og fuktkontroll
  • Byggeregler (Byggesaksforskriften)
  • Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven

Hvert år gis det ut en kurskatalog som beskriver kursene som tilbys. Byggmesterskolen arrangerer også bedriftsinterne kurs på forespørsel.