Akkordtariffen for murerfaget

Fellesforbundet og Norske murmestres landsforening har fremforhandlet en ny akkordtariff for murerfaget. Endringene gjelder fra 1. august 2018 med overgangsregler. Begge parter er fornøyd med revisjonen. Endringene er gjort for å tilpasse akkordtariffen måten vi bygger på i dag. Alle poster er oppdatert med nye priser fra 1. august 2018.

Den viktigste endringen på tegl og blokk kapittelet er grensene for kortveggs tillegget i forhold til åpninger/utsparinger i fasaden hvor grensen har gått ned fra 4 meter til 2 meter i den nye fremforhandlede akkordtariffen. Vi har også fått inn en egen grunnpris på langformat tegl.

I fliskapittelet har storformatflisene, det vil si fliser større enn 30x60 cm, fått en ekstra note hvor det åpnes for at det kan forhandles et tillegg på grunnprisen. Det har også kommet en ny post for hulltaging av udelt porcelanatoflis med kjernebor.

Det har også kommet mange nye poster inn i tariffen som tidligere har vært avtalepriser i de forskjellige bedriftene som bruker akkordtariffen daglig som for eksempel:

  • Flere poster på vertikalarmering
  • Avsetting av rensehull
  • Gjenmuring av rensehull
  • Rengjøring av rensehull
  • Ommuring av balkonger
  • Trappinger i anlegg
  • Utkrassing for vindusblikk
  • Kildesortering betales med 3% av tariffert måle-sum

Det viktigste med denne revisjonen var å revidere akkordtariffen i forhold til dagens byggeskikk. Målet med dette arbeidet var å gjøre akkordtariffen mer attraktiv slik at bedriftene i større grad benytter seg av måling og det verktøyet akkordtariffen kan være i bedriftenes arbeidshverdag. Dette tror vi også vil øke fagets anseelse og rekruttering til faget.

Akkordtariffen sammen med tariffavtalen er viktige pilarer i trepartssamarbeidet, som vi tror er helt avgjørende i forhold til kampen mot arbeidslivskriminalitet og for å få et godt organisert arbeidsliv.