Rekrutteringsbrosjyrer – Gratis her!

Bilde fra brosjurer til Norske Murmestre

Vi minner om våre rekrutteringsbrosjyrer som kan fås ved å ta kontakt med oss. Det er en liten tosiders pamflett utarbeidet av Murfag.no. Vi sender til alle som vil ha.

Se også Murfag.no med oversikt og pamflett her. 

Videre har vi en noe større brosjyre som vi har trykt opp og som kan sendes i mange eksemplarer til alle som vil ha, i tillegg har vi en elektronisk utgave her:

http://www.visbrosjyre.no/norskemurmestre/MailView/

Ta kontakt for bestilling