Nei til godkjenning av bemanningsselskap som opplæringsbedrift i byggenæringen!

NML har mottatt en rekke henvendelser og bekymringsmeldinger rundt nyheten om at foretak i bemanningsbransjen ønsker å bli opplæringsbedrifter. Saken ble tatt opp i BNL som sendte et brev til Kunnskapsdepartementet ved statsråd Jan Tore Sanner.

I brevet anmodes statsråden om å komme med en rask klargjøring, siden det er reist tvil om det er mulig å avslå søknader fra bemanningsselskaper som ønsker å bli opplæringsbedrift. Se vedlagte brev.

Byggmesterforbundet har også sendt brev i sakens anledning og de skriver blant annet at de ikke kan se at det er akseptabelt at ungdom i en utdanningssituasjon skal tilbys en læringsarena i byggsektoren med midlertidige arbeidsplasser, risiko for stadig nye kolleger i læringsmiljøet og stadig nye veiledere i hverdagen som ikke har tilknytning til den bedriften hvor lærlingen har sin kontrakt. Dette er heller ikke forenlig med bestemmelsene i Opplæringsloven. Se vedlagte brev og pressemelding.

Videre har vi tatt opp saken med NHO som skal beslutte om bemanningsbransjen skal bli godkjent som opplæringsbedrift og fremført våre synspunkter i henhold til ovenstående samt at opplæringslovens forutsetning er at det er en produksjonsbedrift som er ment som opplæringsarena.

Saken har skapt stort engasjement etter presseoppslag og deling på sosiale medier.