Høringssvar til Byggkvalitetsutvalgets rapport

NML har avgitt høringssvar på Byggkvalitetsutvalgets rapport - Forsvarlig byggkvalitet.

Utvalget foreslår flere endringer i plan- og bygningsloven, blant annet å avvikle dagens ansvarsrettsystem, avvikle frivillig sentral godkjenningsordning og etablere en forsikringsordning i nyboligmarkedet. NML er negative til å avvikle ansvarsrettsystemet, støtter forslaget om avvikling av frivillig sentral godkjenningsordning mot en annen registerordning hvor bedriftenes kompetanse og kvalifikasjoner kan registreres på en enkel måte. Videre støtter NML Byggkvalitetutvalget i at det må komme på plass ordninger for økt tilsyn og kontroll. Videre er NML skeptisk til en kostnadskrevende og til dels byråkratisk forsikringsordning. NML er videre skeptisk til utvalgets forslag om registerordning for skader. I tillegg har vi ivaretatt NMLs interesser i BNLs høringssvar.

Lenke til NMLs høringssvar her

Lenke til BNLs høringssvar her: https://www.bnl.no/dokumenter/horinger-2018/horingssvar---forsvarlig-byggkvalitet/

Link til høringen her