Høring på nye læreplaner i murfaget

Elev som bygger mur og får hjelp av en lærer

Vi har sammen med Utdanningsdirektoratet (UDIR) nedsatt læreplangrupper for å lage nye læreplaner i murerfaget.

I forbindelse med læreplanarbeidet med Vg2 betong og mur har Knut Asper representert oss og i forbindelse med arbeidet med Vg3 murerfaget (sluttkompetansen) så har Rune Borgersen vært engasjert. Læreplanene er nå ute på høring og høringsfristen er 15. november for begge.

Vg2 betong og mur
I forbindelse med ny tilbudsstruktur hvor tømrerne og rørleggerne fikk egne særløp i Vg2 samt at Utdanningsdepartementet satte kriteriet om at det må være 15 elever i klassen for å kunne starte opp et tilbud har vi for små fag påpekt i vår høring på tilbudsstrukturen at dette vil få alvorlige konsekvenser for rekruttering til murerfaget. Vi fryktet at det ikke ville bli nok elever til å opprette klasser i murerfaget og ble derfor tvunget til å se på tvers av fagene. Resultatet ble at UDIR slo sammen betong og mur i et Vg2 løp. I forbindelse med dette hadde vi en frykt for at Direktoratet ikke var oppmerksomme på den store forskjellen som er i fagene. Vi har derfor kjempet for at de elevene som har bestemt seg for å velge må få undervisning i det valgte fag.
Les om høringen og avgi høringssvar her

Vg3 murerfaget
Læreplanarbeidet i Vg3 murerfaget har konsentrert seg om sluttkompetansen som utdanningen skal gi og hva en nyutdannet murersvenn skal kunne. Videre har vi der foreslått å endre navnet på faget fra murerfaget til mur- og flisleggerfaget og yrkesbetegnelsen til mur- og flislegger.
Les om høringen og avgi høringssvar her